Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd wat u kunt verwachten van een gedragsconsult.

• Als u het gedrag van uw kat als onwenselijk beschouwt kunt u kosteloos contact met mij opnemen per email of telefoon. Deze gegevens vindt u onder het kopje Contact.

• Ik zal daarna telefonisch contact met u opnemen ter kennismaking en om te inventariseren of gedragstherapie aansluit bij u situatie.

• Indien we samen besluiten dat gedragstherapie een geschikte oplossing kan zijn, ontvangt u per email een uitgebreide vragenlijst waarin alle aspecten van het leven van de kat aan de orde worden gesteld. Daarnaast wil ik u vragen om het ongewenste gedrag vast te leggen op film (indien mogelijk).

• Na een uitgebreide analyse van de vragenlijst zal ik contact met u opnemen om een geschikt moment te vinden voor een bezoek bij u thuis voor het consult.

• Tijdens het huisbezoek ga ik dieper in op de antwoorden die gegeven zijn in de vragenlijst en stel ik aanvullende vragen om een zo helder mogelijk beeld te kunnen vormen van het ongewenste gedrag van de kat en de factoren die hier ten grondslag aan kunnen liggen. Het huisbezoek geeft mij daarnaast extra informatie over de directe leefomgeving van de kat.

• Na circa 4 weken ontvangt u per email een uitgebreid rapport waarin een diagnose zal worden gesteld. Daarnaast bevat dit rapport uiteraard een uitgebreid advies waarmee het ongewenste gedrag kan worden aangepakt.

• Wanneer u behoefte heeft aan een verdere toelichting op de uitgebrachte adviezen is er de mogelijkheid om (kosteloos) telefonisch contact op te nemen.

Tarief

Voor deze dienstverlening breng ik 160 euro in rekening.
Dit bedrag is inclusief btw en reiskosten (gebaseerd op provincies Gelderland & Noord Brabant).
Eventuele parkeerkosten worden wel extra in rekening gebracht.

Eventuele overige diensten zijn in overleg mogelijk.